Sách 1Q84

1Q84

Đăng vào ngày trong Sách
  1. 1Q84 hay là câu chuyện về nơi chỉ những kẻ yêu nhau mới thấy?

    Với 20 năm, bạn làm được gì? Tiểu thuyết 1Q84 của tác giả Murakami Haruki được phân chia làm 2 tuyến truyện chính song song với nhau, thông qua điểm nhìn của nhân vật Aomame và Tengo, Đây là kiểu viết yêu thích của Murakami Haruki, xuất hiện trong...
    Đăng vào lúc 19/04/2018 19:47