Sách Gekkou

Gekkou

Đăng vào ngày trong Sách
  1. Ánh trăng hóa mờ những sự thật

    Tôi mất khá nhiều thời gian để đấu tranh xem có nên đọc Ánh Trăng hay không, vì thoạt nhìn loại light novel này không phải kiểu mà tôi thích và thật sự tôi chẳng thiết tha gì khi xem qua lời giới thiệu ngắn củn ở bìa sau của quyển...
    Author: Umi
    Đăng vào lúc 23/07/2017 19:13