Phim truyền hình Ái Hồi Gia

Ái Hồi Gia

Đăng vào ngày trong Phim truyền hình 5958
Ái Hồi Gia
Tựa đề gốc: 愛·回家/Come Home Love
Thể loại: Phim Tình Cảm - Lãng Mạn, Phim Văn Phòng - Công Sở, Phim Hài Hước - Sitcom
Quốc gia: Phim Hồng Kông
Năm phát hành: 2012     Độ dài: 804 Tập x 30 Phút
Thời gian: Khởi chiếu từ 14/05/2012 đến ngày 03/07/2015 từ thứ 2-thứ 5, khung giờ 20:00-20:30
Hãng sản xuất / phát hành: TVB
Nhà sản xuất: Trần Diễm Kỳ, Hoàng Thanh, Đinh Trạch Mẫn
Biên kịch: Tiển Thúy Trinh, Quan Bỉnh Hồng, Lữ Chính Thanh, Tằng Hán, Lương Chí Hiền, Mã Tuấn Oanh, Lưu Vĩ Kiệt, Diệp Nghiễm Ấm, Cố Y Lệ, Lô Uyển Hà, Lý Bách Tuệ, Hoàng Trí Hân, Lôi Tú Liên, Hà Thế Kiệt, Dương Tùng Bách
Đạo diễn: Trần Chí Giang, Hoàng Nhữ Nhạc, Trịnh Vĩnh Triều, Tiển Yến Phương, Trần Tiểu Linh, Hoàng Vĩ Nghiệp, Trương Vĩnh Hào
Diễn viên: Lưu Đan, Hàn Dục Hà, Quách Thiếu Vân, Từ Vinh, Lâm Y Kỳ, Lê Nặc Ý, La Thiên Vũ, Tương Gia Mân, Nguyễn Nhi, Diêu Doanh Doanh, Dương Trác Na, Âu Thoại Vỹ, Chu Bảo Lâm, Hà Khỉ Vân, Lý Vỹ Kiện, Triệu Hi Lạc, Lương Thuấn Yến, Hạ Bình, Hà Tuấn Hiên, Quan Uyển San, Lưu Lỵ, Lý Mân Phương, Diệp Đình Chi, Trần Hoa Hâm, Huỳnh Tử Hùng, Chu Tuệ Mẫn, Trương Đạt Luân, Lý Lâm Ân, Dương Minh, Chu Hối Lâm, Trang Tư Minh, Thang Lạc Văn, Vương Thư Duệ, La Thiên Trì, Vương Tuấn Đường, Duẫn Thi Phái, Tôn Tuệ Tuyết, Phùng Tú Hoa, Viên Gia Mẫn, Chu Lệ Hân, Lương Lệ Kiều, Hà Bội Mân, Chung Hoàng, Trịnh Tử Thành, Cổ Minh Hoa, Triệu Nhạc Hiền, Lưu Thiên Long, Huỳnh Tử Hằng, Tô Lệ Minh, Chương Chí Văn, Chúc Văn Quân, Tằng Hàng Sinh, Ôn Dụ Hồng, La Hạo Giai, Cao Hải Ninh, Trương Chấn Lãng, Tạ Đông Mẫn, Sầm Hạnh Hiền, Trương Gia Nhi, Trầm Ái Lâm, Tằng Mẫn, Huỳnh Khuông Kiều, Từ Mân Tình, Tạ Khả Dật, Lương Già Vịnh, Phạm Trọng Hằng, Lý Duyệt Hãn, Trần Bích Vân, Lý Hưng Hoa, Mạch Hạo Nhi, Lưu Gia Kỳ, Trần Vỹ Kỳ, Dương Thụy Lân, Cừu Trác Năng, Bành Kỷ Ngạn, Lý Gia Đỉnh, Lâm Sư Kiệt, Triệu Vĩnh Hồng, Diệp Gia Hoằng, Lý Thiện Hằng, Viên Trấn Nghiệp, Mã Hải Luân, Giang Vinh Huy, Trần Gia Gia, Ngô Gia Lạc, Chu Thông, Tằng Tuệ Vân, Đới Diệu Minh, Tiển Khải Tình, Lưu Giang, Lý Gia Thanh, Chu Tuyền, Tô Ân Từ, Đỗ Đại Vỹ, Lợi Dĩnh Di, Lý Quốc Lân, Hàn Mã Lợi, Đằng Lệ Minh, Joe Junior, Tuyết Ni, Lỗ Chấn Thuận, Lâm Dĩnh Đồng, Bạch Vân, Khu Hiên Vỹ, Đàm Gia Nghi, Quách Thiên Du, Lưu Thải Ngọc, Phan Phương Phương, Trương Vi Di, Ôn Gia Vỹ, Trần Chỉ Vưu, Chương Cảnh Hằng, Lý Hào, Lâm Kiện Sinh, Chu Tử Doanh, Cung Gia Hân, Trương Hiểu Lâm, Dương Chứng Hoa, Tằng Uyển Toa, Phan Quan Lâm, Trần Hân Đào, Huỳnh Đức Bân, Hoắc Kiện Bang, Trần Quang Diệu, Mã Đề Lộ, Trần Đình Hân, Lưu Nhất Phi, Thái Khang Niên, Dư Tử Minh, Vu Dương, Diệp Chí Hoa, Đàm Bỉnh Văn, Khu Vỹ Quyền, Vương Duy Đức, Trương Quốc Hùng, Lương Vỹ Hân, La Mãng, Trần Miễn Lương, Trần Vinh Tuấn, Khâu Huệ Linh, Phan Hiểu Đồng, Tụng Nghị, Vương Thục Linh, Phan Lệ Thi, Trương Dĩnh Khang, Nguyễn Chính Phong, Lưu Úy Huyên, Hồ Nặc Ngôn, Huỳnh Diệu Hoàng, Ngô Khoáng Lợi, Trương Minh Vỹ, Lâm Thiên Dư, Lý Quân Nghiên, ‎Ngô Thiến Đồng, Thái Tuệ Hân, Hồ Trung Tuệ, Trương Chấn Lãng, Ngô Khoáng Lợi, Trần Uyển Đình, Ngụy Huệ Văn, Huỳnh Tử Vỹ, Chân Mẫn Đình, Du Lang Duy, Mạc Vỹ Văn, Mã Quán Đông, Chung Chí Quang, Phùng Khang Ninh, Trần Địch Khắc, Lâm Viễn Nghênh, Tằng Hải Xương, Ngô Hương Luân, Ngô Vân Phủ, Thiệu Trác Nghiêu, Lý Mạn Phân, Chu Uyển Nghi, Trần Thục Phân, Lưu Tố Phân, Phó Kiếm Hồng, Đỗ Cảng, Cao Nhĩ Hành, Hà Tuấn Hiên, Vương Đông Thái, Tạ Tĩnh Đình, Hứa Gia Kiệt, Quách Tuệ San, Bành Mỹ Thường, Thẩm Khả Hân, Giang Tử Vỹ, Lâm Thục Mẫn, Tiêu Huy Dũng, Ngô Hạnh Mỹ, Thạch Thiên Hân, Bạch Kiện Ân, Tạ Đông Mẫn, Tằng Thủ Minh, Quảng Tá Huy, Trương Trí Hiên, Lưu Quế Phương, Trần Quốc Phong, La Thiên Trì, Lâm Ánh Huy, Chu Khải Đình, Huỳnh Tử Nhu, Quan Uyển San, Trần Đình Gia, Trịnh Kiện Nhạc, Dương Anh Vỹ, Vương Trí Địch, Hà Viễn Đông, Diệp Vỹ, Trần Vỹ Hồng, Huỳnh Phượng Quỳnh, Lâm Tú Di, Trần Khang Kiện, Mạch Mỹ Ân, Tằng Kiện Minh, Lương Già Vịnh, Tằng Mẫn, Trịnh Thứ Phong, Lý Hải Sinh, Trương Hán Bân, Cao Quân Hiền, La Vịnh Nhàn, Triệu Mẫn Thông, Đặng Vĩnh Kiện, Chu Duy Đức, Tạ Quang Diệu, Mạch Nhã Trí, Đàm Khôn Luân, Trương Minh Vỹ, Lý Tấn Cường, Lý Thiện Hằng, Bạch Vân, Phùng Tú Hoa, Trương Gia Vấn, Trần Quang Diệu, Lý Hưng Hoa, Hoắc Kiện Bang, Chúc Văn Quân, Tô Lệ Minh, Lâm Thiên Dư, Huỳnh Hú Linh, Trịnh Gia Tuấn, Huỳnh Đắc Sinh, Ôn Dụ Hồng, Hạ Trúc Hân, Giang Phú Cường, Trương Tú Văn, Ngô Khỉ San, Lý Vỹ Kiện, Dương Chứng Hoa, Lương Tử Hào, Bao Hiểu Hoa, Hoa Trung Nam, La Hạo Minh, Tạ Quang Lương, Vương Thiểu Bình, Huỳnh Vỹ Đường, Diệp Khải Nhân, Dương Thụy Lân, Đặng Anh Mẫn, Đường Vịnh Ni, Vương Duy Đức, Tô Tấn Đình, Hà Quân Thành, Sầm Khiết Nghi, Tạ Mỹ Kỳ, Tằng Tuệ Vân, Lý Hồng Kiệt, Thang Tuấn Minh, Cao Tuấn Văn, Tiêu Khải Hân, Trần Vinh Tuấn, Phan Quan Lâm, Hà Vỹ Nghiệp, Khang Hoa, Dung Tiện Viện, Thái Trình Hi, Ti Đồ Yến Bình, Chu Tử Kiều, Tằng Ngọc Quyên, La Tử Long, Trịnh Gia Văn, Bố Vỹ Kiệt, Hà Khải Nam, Dương Triều Khải, Cổ Minh Hoa, Lưu Trí Vệ, Phan Tông Dương, Tôn Tuệ Tuyết, Lý Hào, Trần Chí Kiện, Hoàng Diệu Hoàng, Hồng Vỹ Tấn, Hồng Vỹ Hằng, Trần Tư Tề, Tô Ân Từ, Hứa Bích Cơ, Lý Gia Kiện, Trương Vi Di, Kha Lam, Dương Tư Nhã, Tằng Kiến Di, Trần Kiến Văn, Tôn Quý Khanh, Tằng Uyển Toa, Lưu Úy Huyên, Mạch Hạo Nhi, Bành Tuệ Trung, Dịch Trí Viễn, Cao Khả Tuệ, Diệp Đình Chi, Hồng Nhất Ô, Lương Lệ Kiều, Lý Tuấn Giai, Trịnh Thế Hào, Lưu Thiên Long, Trương Tuệ Văn, Lý Khải Kiệt, Lương Minh Hằng, Từ Mân Tình, Huỳnh Bách Văn, Lâm Cảnh Trình, Chiêu Thạch Văn, Trần Hân Đào, Phương Thiệu Thông, Tạ Trác Ngôn, Triệu Bích Du, Đàm Vĩnh Hạo, Hà Phái Lâm, Trần Nhân Mỹ, Lý Duyệt Hãn, Lý Hạo Sâm, Lợi Dĩnh Di, Chung Ngọc Tinh, Chung Lệ, Ngô Chỉ Mặc, ‎ Ngô Thiến Đồng, Lý Mân Phương, Huỳnh Diệu Anh, Trịnh Gia Hào, Vương Chí Khang, Chu Nhạc Minh, Dương Gia Bảo, Quách Thiên Du, Lương Nhân, Trần Chỉ Vịnh, Trần Toánh Hi, Dư Ứng Đồng, Lưu Gia Kỳ, Hoàng Vinh Sân, Viên Trấn Nghiệp, Trịnh Vịnh Khiêm, Chu Lệ Hân, Liêu Lệ Lệ, Triệu Nhạc Hiền, Quách Giai Hân, Lý Gia Tấn, Hàn Mã Lợi, Vương Tĩnh Di, Tư Đồ Huy, Hà Nghiễm Phái, Trương Cảnh Thuần, Vương Trấn Tuyền, Tạ Tuấn Đình, Chương Vũ Ngang, La Quân Mãn, Diêu Hạo Chính, Ngụy Tuấn Hạo, Lý Lệ Lệ, Chu Mẫn Hãn, Trần Khiết Linh, Du Huệ Hiền, Huỳnh Kiến Đông, Dư Chi Chi, Quan Hạo Dương, Trần Minh Ân, Huỳnh Nghị Tiến, Chu Tử Doanh, Chu Phỉ Phỉ, Chu Tử Dương, Nguyễn Chính Phong, Trần Gia Lương, Huỳnh Kiện Lân, Lâm Vịnh Đào, Vi Gia Hùng, Lâm Nguyệt, Nhật Già, Lương Chính Giác, Tôn Nghi Lăng, Lý Tuyết Oánh, Hoàng Hiểu Minh, Tưởng Chí Quang, Khâu Mỹ Vi, Huỳnh Dĩnh Quân, Trần Niệm Quân, Lý Cương Long, Nguyễn Nhi, Trần Vỹ Kỳ, Trần Hoa Hâm, La Lan, Vương Thư Duệ, Trần Bích Vân, Ngô Bội Như, Lưu Ôn Hinh, Tào Tư Thi, Lý Giai Tâm, Tạ Hân Duyên, Tạ Văn Hân, Trần Gia Huy, La Mãng, Hà Ngạo Nhi, Trương Thi Hân, Ngô Triển Hoa, Vưu Ấm Ấm, Trần Tuấn Kiên, Trần Gia Gia, Trương Tuyết Oánh, Thái Quốc Khánh, Lục Vĩnh, Trương Ngạn Bác, Lô Vỹ Văn, Lý Gia, Duẫn Thi Phái, Hồ Vị Khang, Trương Bản Lập, Đàm Ngọc Anh, Khu Ải Linh, Đổng Kính Văn
Âm nhạc: Trịnh Hân Nghi
Nhạc phim: Ủng bão ái
Ca sĩ: Trịnh Hân Nghi


Ái Hồi Gia được quay theo kiểu cuốn chiếu, vừa viết kịch bản vừa ra phim trường vừa lên sóng truyền hình. Phim giữ vững ratings dù đã chiếu hơn 800 tập. Phim còn được biết đến với tên Mái Ấm Gia Đình.
 
Ái Hồi Gia kể về gia đình của cựu cảnh sát Mã Hổ. Ông có người con lớn lên Mã Kiện (đã mất), con trai thứ hai tên Mã Cường đã có vợ và hai con. Người con út tên Mã Tráng, làm luật sư. Khi Mã Nhu - em gái ông trở về, gia đình vốn yêu thương nhau nhưng luôn gặp những bất đồng trong cuộc sống lại nảy sinh thêm hàng loạt rắc rối. Bên cạnh xung đột gia đình giữa 3 thế hệ, quan hệ chủ - nhân viên, bạn bè, đồng nghiệp... cũng được khai thác trong Ái Hồi Gia.
 
 
Diễn viên
Lưu Đan vai Mã Hổ 
Hàn Dục Hà vai Thái Thục Quân (vợ của Mã Hổ, đã mất)
Quách Thiếu Vân vai Mã Nhu 
Từ Vinh vai Mã Kiện / Mã Cường 
Lâm Y Kỳ vai Lao Lệ Thường 
Lê Nặc Ý vai Mã Tráng 
La Thiên Vũ vai Mã Tử Nhân 
Tưởng Gia Mân vai Mã Tử Ni
Nguyễn Nhi vai Cao Tú Bình
Diêu Doanh Doanh vai Lâu Thượng Hảo 
Dương Trác Na vai Phùng Yên Hà 
Âu Thoại Vỹ vai Liêu Khải Thông 
Chu Bảo Lâm vai Lại Chi Linh
Hà Ỷ Vân vai Quản Mỹ Kỳ 
Lý Vỹ Kiện vai Trình Chí Mỹ
Triệu Hi Lạc vai Lữ Đồng 
Lương Thuần Yến vai Lý Tằng Hợp Quần
Hạ Bình vai Thi Hạ Hạo Oanh
Hà Tuấn Hiên vai Tương Luật Sư
Quan Uyển San vai Samantha
Lưu Lợi vai Cao Ninh
Lý Mân Phương vai Winnie
Diệp Đình Chi vai Paula
Trần Hoa Hâm vai Mazie
Huỳnh Tử Hùng vai Tra Gia Trạch 
Chu Tuệ Mẫn vai Dõan Đức Như 
Trương Đạt Luân vai Nghiêm Cẩn 
Lý Lâm Ân vai Lâu Thượng Hữu 
Dương Minh vai Nhậm Ngã Hành 
Chu Hối Lâm vai Lý Chí Thành (anh Tư Tư)
Trang Tư Minh vai Hướng Tình 
Thang Lạc Văn vai Lý Tư Tư 
Vương Thư Duệ vai Chu Ái Mã
La Thiên Trì vai Hoàng Mậu Đăng 
Vương Tuấn Đường vai Lôi Vũ
Doãn Thi Phái vai Heidi
Tôn Tuệ Tuyết vai Apple
Phùng Tú Hoa vai Tammy
Viên Gia Mẫn vai Lemon
Chu Lệ Hân vai Cherry
Lương Lệ Kiều
Hà Bội Mân vai Lily
Chung Hoàng vai Lâm Luật Sư
Trịnh Tử Thành vai Thủ Vân Khai 
Cổ Minh Hoa vai Tất Phàm 
Triệu Nhạc Hiền vai Phương Luật Sư
Lưu Thiên Long vai Khu Luật Sư
Huỳnh Tử Hằng vai Hà Luật Sư
Tô Lệ Minh vai Hoàng Luật Sư
Chương Chí Văn vai Trương Chủ Quản
Chúc Văn Quân vai Lỗ Kinh Lý
Tằng Hàng Sinh vai Gilbert
Ôn Dụ Hồng vai Joyce
La Hạo Giai vai Cổ Đức Tích
Cao Hải Ninh vai Lăng Lợi
Trương Chấn Lãng vai Tống Lễ Cần 
Tạ Đông Mẫn vai Kỳ Vịnh Luân 
Sầm Hạnh Hiền vai Thân Tĩnh Nghi 
Trương Gia Nhi vai Lương Thiến Y 
Thẩm Ái Lâm vai Mandy
Tằng Mẫn vai Jamie
Huỳnh Khuông Kiều vai Kiều
Từ Mân Tình vai Joey
Tạ Khả Dật vai Tyson
Lương Già Vịnh vai Lâm Tuệ
Phạm Trọng Hằng
Lý Duyệt Hãn
Trần Bích Vân
Lý Hưng Hoa vai Thanh
Mạch Hạo Nhi vai Amy
Lưu Gia Kỳ vai Becky
Trần Vỹ Kỳ vai Lâm Tiểu Tả
Dương Thoại Lân vai Hà Luật Sư
Cừu Trác Năng
Bành Kỷ Ngạn vai Thi Luật Sư
Lý Gia Đỉnh vai Lương Vĩnh Hồng 
Lâm Sư Kiệt vai Thượng Quan Phi 
Triệu Vĩnh Hồng vai Chung Tiêu 
Diệp Gia Hoằng vai Thái
Lý Thiện Hằng vai Hoa
Viên Trấn Nghiệp
Mã Hải Luân vai Ôn Thục Nhàn 
Giang Vinh Huy vai Lương Ngạn Xương
Trần Gia Gia vai Wing
Ngô Gia Lạc vai Lương Ngạn Phân 
Chu Thông vai Trần Thông 
Tằng Tuệ Vân vai Trần Bảo Lạp
Đới Diệu Minh vai Trần Triêu Tảo 
Tiển Khải Tình vai Trần Tiểu Nam 
Lưu Giang vai Sầm Tể Tài
Lý Gia Thanh vai Sầm Vinh Quốc
Chu Tuyền vai Sầm Thủy Thanh 
Tô Ân Từ vai Dương Lão Thái
Đỗ Đại Vỹ vai Dương Nãi Mẫn
Lợi Dĩnh Di vai Katie
Lý Quốc Lân vai Dư Niên Khánh
Hàn Mã Lợi vai Tất Dao Tư
Đằng Lệ Minh vai Dư Thắng Nam 
Joe Junior vai Nghiêm Cách
Tuyết Ni vai Lam Tố Tố 
Lỗ Chấn Thuận vai Kelvin
Lâm Dĩnh Đồng vai Toan Muội 
Bạch Vân vai Liễu Ngạo Nhi
Khu Hiên Vỹ vai Lôi Lực Đào
Đàm Gia Nghi vai Ti Đồ Vận
Quách Thiên Du vai Jelly
Lưu Thải Ngọc vai Thực Mỹ
Phan Phương Phương vai Thôi Tinh Tinh
Trương Vi Di vai Miu
Ôn Gia Vỹ vai Triêu Vĩ
Trần Chỉ Vưu vai Tiểu Vân
Chương Cảnh Hằng vai Lôi Mộng Cát
Lý Hào vai Hứa Đông Hào (bạn trai của Mã Tử Ni)
Lâm Kiện Sinh vai Kiệt
Chu Tử Doanh vai Ruby
Cung Gia Hân vai Cừu Á Ngọc 
Trương Hiểu Lâm vai Cat
Dương Chứng Hoa vai Dickson
Tằng Uyển Toa vai Please
Phan Quan Lâm vai Deborah
Trần Hân Đào vai Debby
Huỳnh Đức Bân vai Cừu Á Vực 
Hoắc Kiện Bang vai Bang
Trần Quang Diệu vai Tín
Mã Đề Lộ vai Tô Bích 
Trần Đình Hân vai Mâu Tuyết Tâm
Lưu Nhất Phi vai Tào Tổng
Thái Khang Niên vai Tằng Siêu Nhân
Dư Tử Minh vai Chiêu Tài Phú
Vu Dương vai Hình Nam
Diệp Chí Hoa vai Kim Tiễn Quý
Đàm Bỉnh Văn vai Ti Đồ Báo
Khu Vỹ Quyền vai Ti Đồ
Vương Duy Đức vai Giang Thúc
Trương Quốc Hùng vai Vương Tiên Sinh
Lương Vỹ Hân vai Trần Côn
La Mãng vai Vương Tử
Trần Miễn Lương vai Ngũ Bá
Trần Vinh Tuấn vai An Thúc
Khâu Huệ Linh vai Giang Cơ
Phan Hiểu Đồng vai Quỳnh
Tụng Nghị vai Jane
Vương Thục Linh vai Joey
Phan Lệ Thi vai Jessie
Trương Dĩnh Khang vai Cố Tiểu Tả
Nguyễn Chính Phong vai Quan Bỉnh
Lưu Úy Huyên vai Hero
Hồ Nặc Ngôn vai Jenny
Hoàng Diệu Hoàng vai Thành Đống
Ngô Khoáng Lợi vai Long
Trương Minh Vỹ vai Thần
Lâm Thiên Dư vai Quý
Lý Quân Nghiên vai Thôi Miểu Miểu
‎Ngô Thiến Đồng vai Trần Hán Na
Thái Tuệ Hân vai Jade
Hồ Trung Tuệ 
Ngô Khoáng Lợi 
Trần Uyển Đình 
Ngụy Huệ Văn 
Huỳnh Tử Vỹ 
Chân Mẫn Đình 
Du Lang Duy 
Mạc Vỹ Văn 
Mã Quán Đông 
Chung Chí Quang 
Phùng Khang Ninh 
Trần Địch Khắc 
Lâm Viễn Nghênh 
Tằng Hải Xương 
Ngô Hương Luân 
Ngô Vân Phủ 
Thiệu Trác Nghiêu 
Lý Mạn Phân 
Chu Uyển Nghi 
Trần Thục Phân 
Lưu Tố Phân 
Phó Kiếm Hồng 
Đỗ Cảng 
Cao Nhĩ Hành 
Hà Tuấn Hiên 
Vương Đông Thái 
Tạ Tĩnh Đình 
Hứa Gia Kiệt 
Quách Tuệ San 
Bành Mỹ Thường 
Thẩm Khả Hân 
Giang Tử Vỹ 
Lâm Thục Mẫn 
Tiêu Huy Dũng 
Ngô Hạnh Mỹ 
Thạch Thiên Hân 
Bạch Kiện Ân 
Tạ Đông Mẫn 
Tằng Thủ Minh 
Quảng Tá Huy 
Trương Trí Hiên 
Lưu Quế Phương 
Trần Quốc Phong 
La Thiên Trì 
Lâm Ánh Huy 
Chu Khải Đình 
Hoàng Tử Nhu 
Quan Uyển San 
Trần Đình Gia 
Trịnh Kiện Nhạc 
Dương Anh Vỹ 
Vương Trí Địch 
Hà Viễn Đông 
Diệp Vỹ 
Trần Vỹ Hồng 
Hoàng Phượng Quỳnh 
Lâm Tú Di 
Trần Khang Kiện 
Mạch Mỹ Ân 
Tằng Kiện Minh 
Lương Già Vịnh 
Tằng Mẫn 
Trịnh Thứ Phong 
Lý Hải Sinh 
Trương Hán Bân 
Cao Quân Hiền 
La Vịnh Nhàn 
Triệu Mẫn Thông 
Đặng Vĩnh Kiện 
Chu Duy Đức 
Tạ Quang Diệu 
Mạch Nhã Trí 
Đàm Khôn Luân 
Trương Minh Vỹ 
Lý Tấn Cường 
Lý Thiện Hằng 
Bạch Vân 
Phùng Tú Hoa 
Trương Gia Vấn 
Trần Quang Diệu 
Lý Hưng Hoa 
Hoắc Kiện Bang 
Chúc Văn Quân 
Tô Lệ Minh 
Lâm Thiên Dư 
Hoàng Hú Linh 
Trịnh Gia Tuấn 
Hoàng Đắc Sinh 
Ôn Dụ Hồng 
Hạ Trúc Hân 
Giang Phú Cường 
Trương Tú Văn 
Ngô Khỉ San 
Lý Vỹ Kiện 
Dương Chứng Hoa 
Lương Tử Hào 
Bao Hiểu Hoa 
Hoa Trung Nam 
La Hạo Minh 
Tạ Quang Lương 
Vương Thiểu Bình 
Hoàng Vỹ Đường 
Diệp Khải Nhân 
Dương Thụy Lân 
Đặng Anh Mẫn 
Đường Vịnh Ni
Vương Duy Đức 
Tô Tấn Đình 
Hà Quân Thành 
Sầm Khiết Nghi 
Tạ Mỹ Kỳ 
Tằng Tuệ Vân 
Lý Hồng Kiệt 
Thang Tuấn Minh 
Cao Tuấn Văn 
Tiêu Khải Hân 
Trần Vinh Tuấn 
Phan Quan Lâm 
Hà Vỹ Nghiệp 
Khang Hoa 
Dung Tiện Viện 
Thái Trình Hi 
Tư Đồ Yến Bình 
Chu Tử Kiều 
Tằng Ngọc Quyên 
La Tử Long 
Trịnh Gia Văn 
Bố Vỹ Kiệt 
Hà Khải Nam 
Dương Triều Khải 
Cổ Minh Hoa 
Lưu Trí Vệ 
Phan Tông Dương 
Tôn Tuệ Tuyết 
Trần Chí Kiện 
Hoàng Diệu Hoàng 
Hồng Vỹ Tấn 
Hồng Vỹ Hằng 
Trần Tư Tề 
Tô Ân Từ 
Hứa Bích Cơ 
Lý Gia Kiện 
Trương Vi Di 
Kha Lam 
Dương Tư Nhã 
Tằng Kiến Di 
Trần Kiến Văn 
Tôn Quý Khanh 
Tằng Uyển Toa 
Lưu Úy Huyên 
Mạch Hạo Nhi 
Bành Tuệ Trung 
Dịch Trí Viễn 
Cao Khả Tuệ 
Diệp Đình Chi 
Hồng Nhất Ô 
Lương Lệ Kiều 
Hoàng Tử Hằng 
Lý Tuấn Giai 
Trịnh Thế Hào 
Lưu Thiên Long 
Trương Tuệ Văn 
Lý Khải Kiệt 
Lương Minh Hằng 
Từ Mân Tình 
Hoàng Bách Văn 
Lâm Cảnh Trình 
Chiêu Thạch Văn 
Trần Hân Đào 
Phương Thiệu Thông 
Tạ Trác Ngôn 
Triệu Bích Du 
Đàm Vĩnh Hạo 
Hà Phái Lâm 
Trần Nhân Mĩ
Lý Duyệt Hãn 
Lý Hạo Sâm 
Lợi Dĩnh Di 
Chung Ngọc Tinh 
Chung Lệ 
Ngô Chỉ Mặc 
‎ Ngô Thiến Đồng 
Lý Mân Phương 
Hoàng Diệu Anh 
Trịnh Gia Hào 
Vương Chí Khang 
Chu Nhạc Minh 
Dương Gia Bảo 
Quách Thiên Du 
Lương Nhân 
Trần Chỉ Vịnh 
Trần Toánh Hi 
Dư Ứng Đồng 
Lưu Gia Kỳ 
Hoàng Vinh Sân 
Viên Trấn Nghiệp 
Trịnh Vịnh Khiêm 
Chu Lệ Hân 
Liêu Lệ Lệ 
Triệu Nhạc Hiền 
Quách Giai Hân 
Lý Gia Tấn 
Vương Tĩnh Di 
Tư Đồ Huy 
Hà Nghiễm Phái 
Trương Cảnh Thuần 
Vương Trấn Tuyền 
Tạ Tuấn Đình 
Chương Vũ Ngang 
La Quân Mãn 
Diêu Hạo Chính 
Ngụy Tuấn Hạo 
Lý Lệ Lệ 
Chu Mẫn Hãn 
Trần Khiết Linh 
Du Huệ Hiền 
Hoàng Kiến Đông 
Dư Chi Chi 
Quan Hạo Dương 
Trần Minh Ân 
Hoàng Nghị Tiến 
Chu Tử Doanh 
Chu Phỉ Phỉ 
Chu Tử Dương 
Nguyễn Chính Phong 
Trần Gia Lương 
Hoàng Kiện Lân 
Lâm Vịnh Đào 
Vi Gia Hùng 
Lâm Nguyệt 
Nhật Già 
Lương Chính Giác 
Tôn Nghi Lăng 
Lý Tuyết Oánh 
Hoàng Hiểu Minh 
Tương Chí Quang 
Khâu Mỹ Vi 
Hoàng Dĩnh Quân 
Trần Niệm Quân 
Lý Cương Long 
Nguyễn Nhi 
Trần Vỹ Kỳ 
Trần Hoa Hâm 
La Lan 
Vương Thư Duệ 
Trần Bích Vân 
Ngô Bội Như 
Lưu Ôn Hinh 
Tào Tư Thi 
Lý Giai Tâm 
Tạ Hân Duyên 
Hoàng Khuông Kiều 
Tạ Văn Hân 
Trần Gia Huy 
La Mãng 
Hà Ngạo Nhi 
Trương Thi Hân 
Ngô Triển Hoa 
Vưu Ấm Ấm 
Trần Tuấn Kiên 
Trần Gia Gia 
Trương Tuyết Oánh 
Thái Quốc Khánh 
Lục Vĩnh 
Trương Ngạn Bác 
Lô Vỹ Văn 
Lý Gia 
Doãn Thi Phái 
Hồ Vị Khang 
Trương Bản Lập 
Đàm Ngọc Anh 
Khu Ải Linh 
Đổng Kính Văn