9x9

1334
9x9


Sơ lược

- Ý nghĩa của con số 9 là "9 ước mơ 9 lời hứa từ 9 chàng trai trẻ"

- Tên nhóm viết bằng tiếng Thái là ไนน์ บาย นาย, trong đó số ไนน์ ứng số 9 đầu tiên là cách đọc số 9 trong tiếng Anh, còn นาย ứng với số 9 thứ hai là chơi chữ đồng âm của từ "นาย" - đại từ nhân xưng dành cho phái nam trong tiếng Thái được phát âm là "nai" với số 9 trong tiếng Anh.

- Tên fanclub chính thức của nhóm là ไนต์ = NIGHT.

- Dự án này là sự kết hợp của ba đơn vị bao gồm 4NOLOGUE, GMM Grammy và Nadao Bangkok.

- Các thành viên trong nhóm có sự thay đổi kể từ khi dự án được triển khai cho đến thời điểm debut chính thức, Mew rời nhóm và thay thế bằng Ryu.

Thành viên (nhấn vào hình để xem profile)

9x9
Hát phụ

9x9
Hát phụ

9x9
Hát chính

9x9
Rap dẫn, nhảy chính

9x9
Hát chính, nhảy chính

9x9
Hát chính

9x9
Hát chính

9x9
Rap chính

9x9
Trưởng nhóm, hát phụ