Nghệ sĩ Choi Moon Suk

Choi Moon Suk

  1121
Choi Moon Suk
Tên: Choi Moon Suk
Tên thật: 최문석
Nghề nghiệp: Biên kịch, Nhà sản xuất
Ngày sinh: 30/11/1999Choi Moon Suk là nhà sản xuất, biên kịch nổi tiếng của xứ Hàn, trong đó có phim truyền hình You Who Came From the Stars.
Nhà sản xuất
Secret Door (SBS, 2014)
Angel Eyes (SBS, 2014)
You Who Came From the Stars (SBS, 2013)
The Heirs (SBS, 2013)
Passionate Love (SBS, 2013)
Fashion King (SBS, 2012)
Protect the Boss (SBS, 2011)
49 Days (SBS, 2011)
Sign (SBS, 2011)
First Marriage (SBS, 2010)
I Am Legend (SBS, 2010)
Cannot Hate You (SBS, 2007)
Catch a Kang Nam Mother (SBS, 2007)
 
Biên kịch:
Will it Snow for Christmas? (SBS, 2009)
Four Seasons (SBS, 2009)
Only You (SBS, 2005)
What Happened in Bali (SBS, 2004)
Bad Girls (SBS, 2002)
Pardon (SBS, 2000)
Legends of Love (SBS, 2000)