NEWS

  1004
NEWS
Tên: NEWS
Nghề nghiệp: Nhóm nhạc
Ngày sinh: 15/09/2003
Nơi sinh: Tokyo
Công ty quản lý: Johnny & Associates