Nghệ sĩ Shibata Issei

Shibata Issei

  455
Shibata Issei
Tên: Shibata Issei
Nghề nghiệp: Đạo diễn, Biên kịch, Nhà sản xuất