Nghệ sĩ Otomo Keishi

Otomo Keishi

  335
Otomo Keishi
Tên: Otomo Keishi
Nghề nghiệp: Đạo diễn, Biên kịch