[REVIEW] Cảm Xúc Phim Nhật – Quyển sách như một thước phim ngược dòng thời gian

[REVIEW] Cảm Xúc Phim Nhật – Quyển sách như một thước phim ngược dòng thời gian

Cầm quyển sách trên tay, không hiểu sao tôi có cảm tình ngay từ cái tựa. Một cái gì đó khiến cho mình rung cảm và cũng nhói lòng. "Cảm xúc" là thứ "không bao giờ quay lại" với chúng ta lần 2. Cũng giống như chúng ta nhiều lần đi trên một con đường, nhưng không thể nào có được cảm xúc giống như những lần trước đó, chẳng hạn.