Những bài học cuộc đời qua tác phẩm văn học – Phần 1

Những bài học cuộc đời qua tác phẩm văn học – Phần 1

Kitagawa Yasushi là một trong số những tác giả mà tôi thích nhất cùng với bộ tứ tác phẩm chuyên về lĩnh vực giáo dục con người của ông đã được dịch và xuất bản tại Việt Nam. Mỗi tác phẩm của ông lại mang một đề tài trong giáo dục con người ở từng độ tuổi khác nhau, và với mỗi tác phẩm, một bài học mới lại xuất hiện. Ngôn từ phong phú, cách diễn đạt dễ hiểu của ông khiến cho người đọc như nhập hồn...