Review Pokémon the Movie: Mewtwo Strikes Back EVOLUTION

Review Pokémon the Movie: Mewtwo Strikes Back EVOLUTION

Hiếm khi chúng ta ngồi chờ đợi suốt một bộ phim để đợi bộ phim chứng minh sự tồn tại của chính nó, nhưng đó chính là trải nghiệm của tôi khi xem Pokémon the Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution, một phiên bản 3D chính xác của bộ phim gốc năm 1998.