Công ty Oscar Promotion

Oscar Promotion

1107
Oscar Promotion


Các thành viên

     Fukuda Saki

     Gouriki Ayame

     Hayashi Tantan

     Izumi Chinu

     Kadena Reon

     Hori Mayumi

     Otomo Minami

     Takabe
Ai

     Kudo Ayano

     Kashiro Kiho