Công ty Ariola Japan

Ariola Japan

560
Ariola Japan
Hãng đĩa
Tên: Ariola Japan
Trụ sở: Nhật Bản


Ariola Japan là hãng thu âm của đất nước mặt trời mọc.

 

Lịch sử

     2008 - AriolaJapan trở thành một công ty con của Sony Music Entertainment.
     2009 - Ariola Japan trở thành một hãng thu âm riêng biệt từ BMG Japan.

 

Các nghệ sĩ của BMG Japan và các thành viên mới

Main

    Aisha
    Kenichi Asai
    AZU (managed by Avex)
    Chehon
    Deen (managed by Being Inc.)
    fumika
    Tatsuyuki Hiyamuta
        DAD MOM GOD
    Takako Matsu
    Okamoto's
    One Day (JYP Entertainment/Ariola Japan)
        2AM
        2PM
    Rake
    Hiromi Sakimoto
    The Yellow Monkey
    Zeebra

iDEAK

    Toshiki Kadomatsu

Little Tokyo

    Kazumasa Oda

Augusta Records

Joint venture with Office Augusta

    Kyoko
    Yu Sakai
    Sukima Switch
        Takuya Ohashi
    Motohiro Hata

Rhythmedia Tribe

    Misia

Happy Song Records

    The Cro-Magnons
        Hiroto Komoto
    The High-Lows