Quả không phụ lòng mong đợi, Nanatsu no Kaigi tiếp tục hùng cứ một phương

Quả không phụ lòng mong đợi, Nanatsu no Kaigi tiếp tục hùng cứ một phương

Bảng xếp hạng phim toàn quốc từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 2 (kết quả phòng bán vé vào cuối tuần trên toàn quốc - được cung cấp bởi phòng bán vé) đã được công bố. Nhật Bản vừa có 3 ngày lễ liên tiếp nhưng thời tiết giá lạnh trên toàn quốc cũng ảnh hưởng đến việc ra ngoài xem phim của mọi người. Cuối tuần này có 4 tác phẩm mới lọt vào top 10 nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến vị trí quán quân hai...